fbpx

Somatik Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar

somatik belirti bozukluguSomatik belirti bozukluğu ve ilişkili bozukluklar, bedensel şikayetlerle karakterize edilen ancak tıbbi bir nedenle açıklanamayan bir dizi psikolojik bozukluğu ifade eder. Bu tür bozukluklar, bireylerin fiziksel semptomları psikolojik stres veya çatışma ile ilişkilendirdiği durumları içerir. Bu yazı, somatik belirti ve ilişkili bozuklukların türleri, nedenleri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sunacaktır.

Somatik Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozuklukların Türleri:

 1. Somatizasyon Bozukluğu: Bu bozukluk, kişinin sürekli olarak fiziksel semptomlar yaşaması ve tıbbi testlerle açıklanamayan bir dizi fiziksel rahatsızlık iddia etmesi ile karakterizedir.
 2. Somatik Belirti Bozukluğu: Bu bozuklukta kişi, şiddetli bir fiziksel semptoma odaklanır ve bu semptomun olumsuz sonuçlarından büyük ölçüde etkilenir.
 3. Konversiyon Bozukluğu: Bu bozukluk, kişinin bilinçaltında yaşadığı duygusal çatışmaları bedensel semptomlarla ifade etmesiyle tanımlanır. Örneğin, kişi görme kaybı, felç veya nöbet benzeri ataklar yaşayabilir.
 4. Hipocondriyazis: Hipocondriyak bireyler, herhangi bir fiziksel semptomu büyük bir hastalık olarak algılarlar ve sık sık doktor muayeneleri yaparlar.
 5. Vücut Disform Bozukluğu: Bu bozukluk, kişinin kendisini çirkin veya anormal olarak algılaması ve bu algıyı düzeltebilmek için cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyması ile karakterizedir.

Somatik Belirti ve İlişkili Bozuklukların Nedenleri:

Somatik belirti ve ilişkili bozuklukların nedenleri karmaşıktır ve birkaç faktörün etkileşiminin sonucunda ortaya çıkabilir. İşte olası nedenler:

 1. Psikolojik Faktörler: Duygusal stres, çatışma, travma ve anksiyete somatik belirti ve ilişkili bozuklukların gelişimine katkıda bulunabilir.
 2. Kişilik Özellikleri: Belirli kişilik özelliklerine sahip bireyler, somatik belirti ve ilişkili bozukluklara daha yatkın olabilirler. Örneğin, hipocondriyazis genellikle anksiyete ile ilişkilendirilir.
 3. Bilişsel Faktörler: Kişinin vücutla ilgili negatif inançları veya aşırı dikkatli bir şekilde vücut semptomlarına odaklanma eğilimi, bu bozuklukların gelişimine katkıda bulunabilir.
 4. Çocukluk Dönemi Deneyimleri: İstismar, ihmal veya diğer travmatik deneyimler somatik belirti ve ilişkili bozuklukların riskini artırabilir.
 5. Genetik Faktörler: Aile öyküsü, bu tür bozuklukların gelişiminde etkili olabilir.

Somatik Belirti ve İlişkili Bozuklukların Belirtileri:

Somatik belirti ve ilişkili bozukluklar, farklı kişilerde farklı semptomlarla kendini gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtileri içerirler:

 • Sürekli fiziksel semptomlar
 • Tıbbi testlerle açıklanamayan semptomlar
 • Fiziksel semptomlara aşırı odaklanma
 • Sürekli doktor muayeneleri ve tıbbi testler
 • İşlevsellikte düşüş
 • Anksiyete ve depresyon belirtileri

Somatik Belirti ve İlişkili Bozuklukların Tedavi Yöntemleri:

Somatik belirti ve ilişkili bozukluklar, psikoterapi ve destek odaklı tedavi yaklaşımları ile yönetilebilir. İşte tedavi seçeneklerinin bazıları:

 1. Kognitif Davranış Terapisi (KDT): KDT, bireyin olumsuz inançları ve davranışlarıyla çalışarak fiziksel semptomları daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Anksiyete ve depresyon gibi eşlik eden duygusal sorunları tedavi etmek için antidepresanlar ve anksiyolitikler reçete edilebilir.
 3. Psikodinamik Terapi: Bu terapi, kişinin bilinçaltındaki duygusal çatışmaları ve semptomların altındaki nedenleri anlamasına yardımcı olabilir.
 4. Grup Terapisi: Diğer insanlarla benzer deneyimleri paylaşan kişilerle grup terapisi, destek sağlama ve duygusal iyileşmeyi teşvik etme konusunda etkili olabilir.
 5. Aile Terapisi: Aile desteği, kişinin iyileşme sürecinde önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç:

Somatik belirti ve ilişkili bozukluklar, fiziksel semptomları olan bireylerin psikolojik stres ve çatışma ile başa çıkma mekanizmalarının bir yansımasıdır. Erken teşhis ve uygun tedavi, bu tür bozuklukların etkilerini azaltabilir. Her birey farklıdır, bu nedenle tedavi kişiselleştirilmelidir. Bu yazı, somatik belirti ve ilişkili bozukluklar hakkında daha fazla farkındalık yaratmayı ve bu bozukluklarla mücadele edenlere destek sağlamayı amaçlamaktadır, çünkü toplumsal anlayış eksikliği ve yanlış tanı, bu rahatsızlıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Somatik belirti ve ilişkili bozukluklar, psikolojik ve tıbbi bakımın entegre bir yaklaşımını gerektirir ve bu yaklaşım altında bireylerin yaşam kalitesini artırmak mümkün olabilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

⇧başa dön