fbpx

Kişilik Bozuklukları ve Psikoterapi

Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce, hissetme ve davranışlarını derinlemesine etkileyen, genellikle uzun süreli ve sabit kalıplardır. Bu tür bozukluklar, hem kişinin kendi yaşamını hem de diğer insanlarla olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Kişilik bozuklukları, psikolojik, genetik, çevresel ve nörobiyolojik faktörlerin karmaşık etkileşiminin sonucunda gelişebilir. Bu makalede, kişilik bozukluklarının çeşitleri, nedenleri, işaretleri ve tedavi seçenekleri hakkında daha detaylı bir inceleme sunacağım.

Kişilik Bozukluklarının Çeşitleri:

 1. Şizoid Kişilik Bozukluğu: Şizoid kişilik bozukluğu, bireyin duygusal soğukluk, sosyal izolasyon ve ilişkilerden kaçınma eğilimi içerir. Bu kişiler genellikle duygusal ifade konusunda zorluk yaşarlar ve sosyal etkileşimleri sınırlıdır.
 2. Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Şizotipal kişilik bozukluğu, garip veya düşünce bozukluklarına benzer davranışlar sergileyen kişileri içerir. Bu bireyler ilginç inançlara ve düşüncelere sahip olabilirler ve toplumdan izole olma eğilimindedirler.
 3. Paranoid Kişilik Bozukluğu: Paranoid kişilik bozukluğu, sürekli olarak diğer insanların kötü niyetli olduğunu veya kendilerine zarar verme niyetinde olduğunu düşünme eğiliminde olan bireyleri içerir. Bu nedenle bu kişiler, diğer insanlara güvensizlikleri vardır ve ilişkileri sık sık sorunlu olabilir.
 4. Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Antisosyal kişilik bozukluğu, sürekli olarak toplum normlarını ihlal etme, düşük empati ve sorumsuz davranışlar sergileyen kişileri içerir. Bu kişiler suç işleme eğilimindedirler ve toplumun normlarını umursamazlar.
 5. Narsistik Kişilik Bozukluğu: Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendini aşırı bir şekilde beğenmesi, diğer insanlara duyarsız olması ve sürekli övgü ve dikkat arayışında olması ile tanımlanır. Diğerlerinin ihtiyaçlarına genellikle aldırmazlar.
 6. Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Bağımlı kişilik bozukluğu olan bireyler, başkalarının kendilerini yönlendirmesi ve koruması gerektiğine inanırlar. Bu nedenle bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler, bağımsız kararlar verme yeteneğini sıklıkla kaybederler.
 7. Borderline Kişilik Bozukluğu: Borderline kişilik bozukluğu, duygusal dengesizlik, kendine zarar verme eğilimi ve karmaşık ilişkiler ile karakterizedir. Bu kişiler genellikle duygu dalgalanmaları yaşarlar ve kimlik sorunları yaşayabilirler.
 8. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, mükemmeliyetçilik, düzenlilik ve kontrol ihtiyacı ile tanımlanır. Bu bireyler iş ve ilişkilerinde sık sık katı ve kısıtlayıcıdırlar.

Kişilik Bozukluklarının Nedenleri:

Kişilik bozukluklarının nedenleri oldukça karmaşıktır ve birçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Psikolojik, genetik, çevresel ve nörobiyolojik faktörler bu bozuklukların gelişimine katkıda bulunabilir. İşte bazı olası nedenler:

 1. Genetik Faktörler: Aile öyküsü, kişilik bozukluğu riskini artırabilir. Ailesinde bu tür bozukluğu olan bireyler, daha yüksek risk altında olabilirler.
 2. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi: Zorlu çocukluk deneyimleri, travmatik olaylar, ihmal veya istismar gibi etkenler kişilik bozukluklarına yol açabilir.
 3. Beyin Kimyası: Kişilik bozuklukları, nörotransmitterlerin (beyindeki kimyasal haberciler) dengesizliği ile ilişkilendirilebilir.
 4. Çevresel Faktörler: Kişilik bozukluklarının gelişiminde aile dinamikleri, aile içi çatışma ve travmatik olaylar gibi çevresel faktörler etkili olabilir.
 5. Toplumsal Baskılar: Toplumun belirli beklentileri ve normları, kişinin kişilik yapısını etkileyebilir.

Kişilik Bozukluklarının Belirtileri:

Kişilik bozuklukları, farklı kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtileri içerirler:

 • Duygusal dalgalanmalar
 • İlişki sorunları
 • İş ve eğitimde güçlükler
 • Kontrolsüz dürtüler ve davranışlar
 • Kendine zarar verme eğilimi
 • Düşük özsaygı
 • Düşük empati ve sosyal izolasyon

Kişilik Bozukluklarının Tedavi Yöntemleri:

Kişilik bozuklukları tedavisi çoklu bir yaklaşım gerektirir ve aşağıdaki yöntemleri içerebilir:

 1. Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): BDT, kişinin düşünce ve davranışlarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. Bu terapi, özellikle borderline kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu tedavisinde etkilidir.
 2. Duygusal Düzenleme Terapileri: Duygusal düzenleme tekniklerini öğretme, duygusal dengesizlik yaşayan bireyler için faydalıdır.
 3. İlaç Tedavisi: Antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyolitikler gibi ilaçlar, belirli kişilik bozukluklarının semptomlarını hafifletebilir.
 4. Grup Terapisi: Grup terapisi, kişinin sosyal becerilerini geliştirmesine ve diğer insanlarla ilişkilerini kurmasına yardımcı olabilir.
 5. Aile Desteği: Aile içi ilişkileri iyileştirmeye ve aile üyelerinin kişilik bozukluğu olan bireye destek olmasına yardımcı olabilir.

Sonuç:

Kişilik bozuklukları, karmaşık ve yaşamı ciddi şekilde etkileyen sorunlardır. Erken tanı ve tedavi, bu rahatsızlıkların etkilerini azaltabilir. Her birey farklıdır ve tedavi kişiselleştirilmelidir. Bu yazı, kişilik bozuklukları hakkında daha fazla farkındalık yaratmayı ve bu rahatsızlıklarla mücadele edenlere destek sağlamayı amaçlamaktadır, çünkü toplumsal stigmatizasyon bu bozuklukların gelişimine katkıda bulunabilir. Kişilik bozukluklarına sahip olan kişilerin yaşam kalitesini artırabilmek ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri için erken müdahale ve uygun tedavi son derece önemlidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

⇧başa dön