fbpx

Yetişkin Psikoterapisi

Yetişkin psikoterapisinde günlük yaşantınızda işlevselliğinizi bozan zorluklara ve sıkıntılara karşı uygun düşünce ve davranış geliştirmeniz amaçlanır. Psikoterapinin başlıca konuları stres, utanç, motivasyon düşüklüğü, üzüntü, suçluluk, çaresizlik, kaygı duyguları ve eş, iş, aile gibi ilişkisel problemlerdir.

Çocuk ve ergenlerin gelişimsel, duygusal ve davranışsal olarak bazı problemler yaşamaları durumunda psikoterapiden yararlanılır.  Çocuk ve ergen psikoterapisi, çocuk ile birebir gerçekleşirken gerekli durumlarda bilgi edinmek amaçlı aile sürece dahil edilir.

Psikolojik Test Uygulamaları

Psikolojik testler, zeka, duygu düşünce, kişilik, ilgi yetenek ve tutumlarını belirlemek amacıyla belirli standartlara göre oluşturulmuştur. Psikologlar gerekli durumlarda çocuk, ergen veya yetişkinin ihtiyacına uygun olan psikolojik teste başvurabilir.

Meditasyon Uygulamaları

Bilimsel olarak desteklenmiş stres azaltıcı meditasyon uygulamaları ve farkındalık temelli programlarımızla zorlayıcı durumlarla başetme becerisi kazanın ve konforlu, huzurlu bir yaşam elde edin.

Filial, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

Çocuklardan düşünceleri, duyguları oyun terapisi yoluyla elde edilir. Çocuk oyun yoluyla psikoloğa ihtiyaçlarını ve isteklerini aktarır. Çocukların dünyalarının anlaşılmasının en doğal yolu olan oyun ile onların problemleri konusunda daha iyi başedebilme becerileri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

BDT Uygulaması Bilişsel Davranışçı Terapi”

Kişinin güncel problemlerine odaklanan ve çözmeyi hedefleyen sınırlı süreli terapi yaklaşımıdır. Ancak kişiye etkileri sadece güncel problemlerle kalmaz ve kişinin tüm yaşamı boyunca sorun çözebilmesine olanak sağlayan beceriler kazandırılır.  Kişi çarpık düşüncelerini tanır, inanç ve davranışlarını değiştirebilir ve yeni ilişkiler kurabilir.

MMPI Kişilik Testleri

Kişilik testlerinde insanların kişisel özellik yapılarının ölçüp değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle özellikleriniz hakkında ve yatkınlıklarınız hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu yatkınlıklardan bazıları mesleki, davranışsal, anormallik yatkınlığıdır. Kişilik testleri çocuk ve ergenlere uygulandığında çocuğun becerileri, kariyer tipi ve psikososyal gelişim düzeyi belirlenebilir.

WISC-R, WISC-IV Zeka Testleri

Zeka testleri, çocuğunuzun zihinsel yeteneklerine dair tüm ayrıntıları erkenden öğrenme şansı yakalamanıza olanak tanır. Çocuklar hakkında önemli öngörüler sunan zeka testleriyle çocuğun başarı ölçütlerinin belirlenebilmesinin yanı sıra eğer öğrenme güçlüğü konusunda şüpheler varsa bu konuda da belirleyici olabilmektedir.

ÇYBT, STROOP, WCST Nöropsikolojik Değerlendirme

Kişinin zihinsel olarak güçlü ve zayıf taraflarının belirlenerek beynin çalışma mekanizması konusunda nöropsikolojik testler ile bilgi edinilir. Nöropsikolojik değerlendirmelerde kişinin şikayetlerine çözüm aranır. Nöropsikolojik değerlendirmelere; beyin gelişiminde geçikme yaşanması, doğuştan bir hasarın olması, akademik sorunlar yaşama vb. durumlarda başvurulabilir.

Grup Çalışmaları, Psikoeğitim Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı her yaştan çoğu öğrencinin deneyimlediği bir duygudur. Yaygın olarak kişinin kendini yetersiz hissederek çarpıntı ve panik duyguları yaşaması şeklinde ortaya çıkar. Bu durum kişinin performansına olumsuz yansır ve geleceğine etki eder. Bu nedenle sınav kaygısının üstesinden gelmek için kişinin yapısı tanınır. Kişinin bu durumun nasıl üstesinden geleceği konusunda yollar bulunur. Çeşitli yöntem ve uygulamalara başvurularak kişiye başetme stratejileri kazandırılır.

Denver-II, AGTE, Okul Olgunluğu

Çocukların gelişimlerinin normal düzeye göre nasıl seyrettiğinin anlaşılması ve gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, bilişsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi önerilir.  Çocuğun belli yaş dönemlerinde beklenen gelişimi göstermesi ve kritik dönemlerde kazanması gerekli becerilerin takibi yaşama önemli katkıları olan konulardır. Bunun için çocuğun ihtiyacına uygun gelişim testlerinden ve gözlemlerden faydalanılmaktadır.

Atölye, Psikoeğitim, Terapi Sosyal Beceri Gelişimi

Sosyal beceri, diğer kişilerle iletişim ve etkileşimi kolay hale getirmekte kullanılan her türlü beceridir. Sosyal becerinin elde edilemediği durumlarda, sosyal ortamlarda utanma, utangaçlık, diğer kişilerle herhangi bir etkileşimden kaçınma şeklinde sosyal kaygı gerçekleşebilir. Bunun için sosyal beceri gelişiminde kişiye: ilişki başlatma ve sürdürme becerileri, grupla bir işi yürütme becerileri, duygulara yönelik beceriler, problem çözme yetileri kazandırmak amaçlanır.

Enneagram – DTMM Mizaç Analizi

Doğuştan gelen, ömür boyu değişmeyen,  diğer bireylerden ayırt olmanızı sağlayan özellikler mizaç olarak açıklanır.  Mizaç kişinin algısal yönelimini ve motivasyonunu etkiler bu da kişinin dünya ile bağlantısını belirler. Kişinin mizacının analiz edilmesi sonucu kişilerarası iletişim kurma şekilleri, akademik motivasyonunun nasıl olaşacağı olumluluğa ve olumsuzluğa açık potansiyelleri belirlenir.

DEHB Batarya, DNPD Dikkat Ölçümleri

Algı ve dikkat kişilerin özellikle eğitim ve kariyer hayatlarını şekillendirmesinde kişinin sosyal yaşam kalitesi düzeyinin belirlenmesinde en önemli konulardandır. Dikkat testleri kullanılarak kişinin dikkat performansı çeşitli şekillerde ölçümlenir. Eğer kişinin herhangi bir dikkat alanında güçlük çekmesi durumunda dikkati kuvvetlendirici çalışma önerileri sunulur.

Mindful Çocuk Eğitim ve Egzersizleri Çocuk ve Genç Meditasyonu

Eğitim, nefese odaklanma, meditasyon, hikayeler, hareket gibi tekniklerden yararlanılarak gerçekleşen çocuklarla mindful çalışmalarında; çocukların dikkat ve konsantrasyonda artış sağlama, fevri davranışlarda azalma, uyku kalitesinde düzelme, korku ve depresyonda azalma, olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma, kendine ve çevreye daha çok güvenme ve saygı duyma gibi bir çok olumlu etkiler beklenir.

Duygusal Zeka Eğitimi

Öz farkındalık, iç kontrol, motivasyon, empati ve sosyal yeteneklerden oluşan duygusal zeka, kişinin yaşamını başarı ve mutlulukta çok önemli bir yer tutar. Duygusal zeka belirlemek için duygusal zeka testlerinden faydalanılırken duygusal zeka eğitimleri yeteneğin arttırılmasında kullanılır.

Psikologlara, Kurumlara Yönelik Psikoloji Eğitimleri

Psikoloji eğitimleri ile kurumların, çalışanların bilinçliliğini, mutluluğunu ve verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Psikoloji alanında hizmet sunmakta olan profesyonellerin sahadaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bilinçlenmek isteyen yetişkinlere ve ailelere uygun yaşam çözümleri elde etmelerini sağlıyoruz.

Öz-şefkat ve Mindfulness Öz-şefkatli Farkındalık Terapisi

İnsanın zorlu durumların ve başarısızlıkların üstesinden gelebilmesinde kendi duygu ve düşüncelerine karşı yargılayıcı olma ve içe dönme yerine açıklık ve sevgiyle yaklaşarak kendiyle dost kalabilmesi amaçlanmaktadır.

⇧başa dön