fbpx

samsun psikolog YÜCEL KÖSE

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünü onur derecesiyle tamamlamasının ardından Klinik Psikoloji Master’ını da aynı başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanı alan Yücel KÖSE, şu anda danışanlarını Samsun’da kurucusu olduğu Flamingo Psikoloji’de görmektedir.

Yücel KÖSE, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bakırköy Adalet Sarayı’nda stajını tamamladıktan sonra İstanbul Terapi Bakım Merkezi ve İstanbul Psikolium Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Psikolog olarak görevini yürütmüş bu sırada hastaların psikolojik ve sosyal özelliklerini göz önünde tutarak hastalığın olumsuz etkilerini azaltıcı yönde çeşitli psikolojik destek çalışmalarında bulunmuştur.

Yücel KÖSE,  yetişkin, çocuk-genç ve çift-aile alanında psikolojik destek hizmeti vermektedir. Bu anlamda yetişkinler üzerinde ise genel olarak kaygı (anksiyete), çökkünlük (depresyon), üretkenliğin azalması, kişilerarası ilişkilerde çatışmalar, sosyal izolasyon, motivasyon düşüklüğü, yakın ilişkilerde sorunlar; çocuklar ve ergen gruplarında ise kaygı problemleri, davranım bozukluğu, duygusal bozukluklar, dikkat eksikliği, çocuklarda hareketlilik ve çekingenlik başlıca ilgilendiği ruhsal zorlantı alanlarıdır.

Çok sayıda kongre, seminer ve eğitim programlarına katılan Yücel KÖSE, Türk Psikologlar Derneği onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi sahibidir. Köse, yetişkin, çocuk-genç ve çift-aile alanlarında psikoterapi süpervizyonlarını başarıyla tamamlamıştır.

Yücel KÖSE, görüşmelerini danışan merkezli terapi üzerine kurmaktadır. Danışanın ihtiyacına yönelik olarak eklektik yaklaşım kullanarak bilişsel davranışçı terapi (bdt), şema terapisi, kişilerarası ilişkiler psikoterapisi ve oyun terapisi teknikleri uygulayarak gerçekleştirmektedir. Köse, aynı zamanda kişilik, dikkat, gelişim ve zeka testleri uygulayıcısıdır.

yücel köse'yi  takip edin

samsun psikolog yücel köse

deneyimler

✓ Flamingo Psikoloji Merkezi – (Uzm. Klinik Psikolog) – 2020 – Halen..
✓ Çatı Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (Psikolog)
✓ İstanbul Psikolium Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Psikolog)
✓ Özel Terapi Ruhsal Bakım Merkezi  (Psikolog)
✓ Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Danışma Merkezi (Sağlık Psikolog)
✓ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Stajyer Psikolog)
✓ İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı (Stajyer Psikolog)

mezuniyet

✓ Yüksek Lisans (MA): T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Tezli)
✓ Lisans: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji

kongreler

✓ Köse, Y. ve Cankardaş, S. (2020). Çocukluk Çağı İstismar ve İhmal Deneyimleri İle Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasında Öz-şefkatin Aracılık Etkisi, Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2020, İzmir.

uyguladığı testler

✓ Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Zeka Testi
✓ Çocuklar için Algı Testi (CAT)
✓ Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
✓ MOXO – Dikkat Performans Testi
✓ Denver 2 Gelişim Testi
✓ Ankara Gelişim Tarama Envanteri
✓ Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
✓ Cattel 2-A, Cattel 3-A
✓ Bender Gestalt Görsel Motor Algılama
✓ Porteus Labirentleri Testi
✓ Gesell Gelişim Testi
✓ Kent E.G.Y
✓ Raven Aşamalı Matrisler Testi
✓ Peabody Dil Gelişimi Testi
✓ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
✓ Benton Görsel Bellek Testi
✓ Peabody Kelime Anlama Testi
✓ Frostig Görsel Algı Testi

aldığı eğitimler

✓ Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
✓ Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT)
✓ Oyun Terapisi
✓ Objektif Testler Eğitimi
✓ Dokuz Tip Mizaç Modeli Eğitimi (DTMM)
✓ Varoluşçu Terapi Eğitimi
✓ Psikolojik Travmalar Eğitimi
✓ Stres Yönetimi Eğitimi
✓ Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
✓ Duygusal Zeka Eğitimi
✓ Evlilik ve Aile Süreçleri
✓ Ailede İletişim
✓ Aile Danışmanlığı Kuramları
✓ Aile ve Çift Danışmanlığı Teknikleri
✓ Ailede travma ve şiddet
✓ Ailede Cinsel Sorunlar
✓ Cinsel Yaşam ve Sorunları Eğitimi
✓ Anksiyete Bozuklukları Tanı ve Tedavisi Eğitimi
✓ Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanı ve Tedavisi Eğitimi
✓ İlişkilerde Kadın Erkek Farklılıkları Eğitimi
✓ Şiddet Eğilimi Eğitimi
✓ Gelişim Çağındaki Çocukların Duygusal Yapısı Eğitimi
✓ Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
✓ Psiko – sosyal Travmalar Eğitimi
✓ Çocukluk Çağı Obezite Eğitimi
✓ Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitimi
✓ Yeme Bozukluklarının Gelişmesi ve Tedavisi Eğitimi

 

psikolog yücel köse
yücel köse eğitim

Samsun Psikolog Tavsiye ve Öneriler

Danışanları Yücel KÖSE'yi ÖneriyorTavsiye Ediyor

⇧başa dön